זכריה מועלם
משפטים, ממשל | 2019
רקע אישי ואקדמי
תוכן לאתר הוא כל המידע המופיע באתר, כולל טקסט, תמונות, סרטונים, קוד ועוד. התוכן הוא מה שמספק ערך למשתמשים באתר, ומאפשר להם ללמוד על הנושאים המוצעים בו.
כיצד התכנית השפיעה על חיי
תוכן לאתר הוא כל המידע המופיע באתר, כולל טקסט, תמונות, סרטונים, קוד ועוד. התוכן הוא מה שמספק ערך למשתמשים באתר, ומאפשר להם ללמוד על הנושאים המוצעים בו.
מוטו
תהיה אתה, אל תהיה מישהו אחר
טיפ לבוגרים
תהיה אתה, אל תהיה מישהו אחר
זכריה